header-ssspp

Hrvatski - Croatian (29)

„SVATKO NA OVOM SVIJETU IMA ČETIRI VRSTE TIJELA: STHŪLA ŚARĪRA – FIZIČKO TIJELO, SŪKŠMA ŚARĪRA – SUPTILNO TIJELO, ATI SŪKŠMA ŚARĪRA – VIŠE SUPTILNO TIJELO I PARA SŪKŠMA ŚARĪRA – SVEPRISUTNO SUPERSUPTILNO TIJELO. STHŪLA ŚARĪRA JE FIZIČKO TIJELO KOJE SVATKO MOŽE VIDJETI.”

„JA SADA NISAM U FIZIČKOM TIJELU, VEĆ U SŪKŠMA ŚARĪRI (SUPTILNOM TIJELU) KOJE JE IZNAD FIZIČKOG. U SVOJEM SŪKŠMA ŚARĪRI MOGU SE TRENUTAČNO KRETATI U BILO KOJI DIO SVIJETA. U SVOJEM ATI SŪKŠMA ŚARĪRI JA ULAZIM U SNOVE I MEDITACIJE LJUDI I VODIM IH. U PARA SŪKŠMA ŚARĪRI JA SAM PRISUTAN U SVAKOM ATOMU.”

-SRI SATHYA SAI BABA

Pretplati se na ovaj RSS feed